Kena Shriners Past Potentates

Illustrious Jason W. Lotz
Illustrious Jason W. Lotz

2021

press to zoom
Illustrious Geoffrey D. Lyster
Illustrious Geoffrey D. Lyster

2020

press to zoom
Illustrious Peter D. Klei
Illustrious Peter D. Klei

2019

press to zoom
Illustrious Larry D. Parks
Illustrious Larry D. Parks

2018

press to zoom
Illustrious Ronnie J. Mullins
Illustrious Ronnie J. Mullins

2017

press to zoom
Illustrious Michael A. Glaze
Illustrious Michael A. Glaze

2016

press to zoom
Illustrious James D. Marshall
Illustrious James D. Marshall

2015

press to zoom
Illustrious Thomas H. Loftis
Illustrious Thomas H. Loftis

2014

press to zoom
Illustrious Ralph O. Bartlett
Illustrious Ralph O. Bartlett

2013

press to zoom
Illustrious Bennie E. Bough
Illustrious Bennie E. Bough

2012

press to zoom
Illustrious Daniel S. Tomasian
Illustrious Daniel S. Tomasian

2011

press to zoom
Illustrious Thomas G. Little
Illustrious Thomas G. Little

2010

press to zoom
Illustrious Howard M. Sobel
Illustrious Howard M. Sobel

2009

press to zoom
Illustrious Richard W. Peppe Jr
Illustrious Richard W. Peppe Jr

2008

press to zoom
Illustrious DeLano Farmer
Illustrious DeLano Farmer

2006

press to zoom
Illustrious Arnold F. Brown
Illustrious Arnold F. Brown

2005

press to zoom
Illustrious Demetrios Armenakis
Illustrious Demetrios Armenakis

2004

press to zoom
Illustrious William F. Hendricks
Illustrious William F. Hendricks

2003

press to zoom
Illustrious Robert L. Bateman
Illustrious Robert L. Bateman

2002

press to zoom
Illustrious Ronald D. Ashby
Illustrious Ronald D. Ashby

2001

press to zoom
Illustrious Donald E. Smith
Illustrious Donald E. Smith

2000

press to zoom
Illustrious Kenneth L. Hall
Illustrious Kenneth L. Hall

1999

press to zoom
Illustrious Napoleon R. Cruz
Illustrious Napoleon R. Cruz

1998

press to zoom
Illustrious Jerry G. Oliver
Illustrious Jerry G. Oliver

1997

press to zoom
Illustrious Joseph L. Wilemam
Illustrious Joseph L. Wilemam

1996

press to zoom
Illustrious Donald G. Moore
Illustrious Donald G. Moore

1995

press to zoom
Illustrious I. Wayne Morefield
Illustrious I. Wayne Morefield

1994

press to zoom
Illustrious Darrell A. Hamilton
Illustrious Darrell A. Hamilton

1993

press to zoom
Illustrious Lawrence Finisecy
Illustrious Lawrence Finisecy

1992

press to zoom
Illustrious Daniel L. Levin
Illustrious Daniel L. Levin

1991

press to zoom
Illustrious John W. Kidwell
Illustrious John W. Kidwell

1990

press to zoom
Illustrious James S. Riley
Illustrious James S. Riley

1989

press to zoom
Illustrious Reynold Matthews
Illustrious Reynold Matthews

1987

press to zoom
Illustrious Jack Callahan
Illustrious Jack Callahan

1986

press to zoom
Illustrious Robert N. Vandiver
Illustrious Robert N. Vandiver

1985

press to zoom
Illustrious Frank A. Berry
Illustrious Frank A. Berry

1984

press to zoom
Illustrious Gordon Thomson
Illustrious Gordon Thomson

1983

press to zoom
Illustrious Russell J. Werle
Illustrious Russell J. Werle

1982

press to zoom
Illustrious Bobby L. Lawhorn
Illustrious Bobby L. Lawhorn

1981

press to zoom
Illustrious Fred Bridgeman
Illustrious Fred Bridgeman

1980

press to zoom
Ill. Dr. Ignatius Rutkoski
Ill. Dr. Ignatius Rutkoski

1979

press to zoom
Illustrious Cecil J. Sills
Illustrious Cecil J. Sills

1978

press to zoom
Illustrious Henry A. Davis
Illustrious Henry A. Davis

1977

press to zoom
Illustrious Harold F. Elsberg
Illustrious Harold F. Elsberg

1976

press to zoom
Illustrious William L. Peele
Illustrious William L. Peele

1975

press to zoom
Illustrious Albert L. Shmokler
Illustrious Albert L. Shmokler

1974

press to zoom
Illustrious Bruce B. Morris
Illustrious Bruce B. Morris

1973

press to zoom
Illustrious Robert A. Duke
Illustrious Robert A. Duke

1972

press to zoom
Illustrious William A. Beverly
Illustrious William A. Beverly

1971

press to zoom
Illustrious Everand Marseglia
Illustrious Everand Marseglia

1970

press to zoom
Illustrious John R. Wigglesworth
Illustrious John R. Wigglesworth

1969

press to zoom
Illustrious Robert M. Clarke
Illustrious Robert M. Clarke

1968

press to zoom
Illustrious Austin J. Edison
Illustrious Austin J. Edison

1967

press to zoom
Illustrious Hyman Brenner
Illustrious Hyman Brenner

1966

press to zoom
Illustrious John E. Posey
Illustrious John E. Posey

1965

press to zoom
Illustrious Edward J. Buckley
Illustrious Edward J. Buckley

1964

press to zoom
Illustrious Layton S. Sober
Illustrious Layton S. Sober

1963

press to zoom
Illustrious Donald L. Black
Illustrious Donald L. Black

1962

press to zoom
Illustrious Lyman M. Kelley
Illustrious Lyman M. Kelley

1961

press to zoom
Illustrious Howard Clinkenbeard
Illustrious Howard Clinkenbeard

1960

press to zoom
Illustrious Harry W. Bendall
Illustrious Harry W. Bendall

1959

press to zoom
Illustrious George Weaver
Illustrious George Weaver

1958

press to zoom
Illustrious Bernard M. Sutler
Illustrious Bernard M. Sutler

1957

press to zoom
Illustrious George Yeatman
Illustrious George Yeatman

1956

press to zoom
Illustrious David C. Book
Illustrious David C. Book

1955

press to zoom
Illustrious Orville F. Rush
Illustrious Orville F. Rush

1954

press to zoom
Ill. Dr. William Mayer
Ill. Dr. William Mayer

1953

press to zoom
Illustrious Harry Hammond
Illustrious Harry Hammond

1951-52

press to zoom